0885 510 888
Резервирай час

УслугиИмплантология

ИМПЛАНТОЛОГИЯТА е най-бързо развиващата се стоматологична дисциплина. В много голяма част от случаите, когато се налага да се възстановяват липсващи зъби, имплантите предлагат по-разнообразни и значително по-ефективни решения на проблема. Имплантите заместват липсващите зъби, включително и техните корени, което позволява натоварването да се предава към коста почти както при естествените зъби.

Предимства

Често задавани въпроси

СРОК НА ГОДНОСТ.

Това най-общо зависи от самия пациент. Основното правило е да се спазва много добра устна хигиена и да се провеждат редовни контролни прегледи и профилактика на всеки шест месеца. Така ще се избегне появата на възпаление, което, ако не се излекува своевременно би застрашило Вашият имплант.

МОЖЕ ЛИ ВСЕКИ ДА СЕ ЛЕКУВА С ИМПЛАНТИ?

На практика на всеки човек с липсващи зъби и в добро здравословно състояние могат да бъдат поставени импланти. Противопоказания могат да бъдат неконтролиран диабет, лъчелечение и др. При липса на достатъчно кост в клиника "БУНАЯ" се провежда костозаместителна терапия, която осигурява нужния обем.

КАКВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПРАВЯТ ПРЕДИ ИМПЛАНТАЦИЯ?

За всеки конкретен случай се правят изследвания и се преценяват възможностите за лечение с импланти. На първо място е дигиталната рентгенография даваща сведения за разположението на структури като мандибуларен канал, разстояние до корените на съседните зъби, максиларен синус и др. Компютърната томография е по–точен метод, който триизмерно пресъздава интересуващата ни област и позволява много точно да се планира имплантацията, точния размер и вид имплант, посоката и дълбочината, на която ще бъде поставен. Останалите изследвания касаят общото здравословно състояние на пациента, както и някои локални фактори като ниво на устна хигиена, състояние на зъбите, наличие на бруксизъм (нощно скърцане със зъби) и др.

БОЛЕЗНЕНА ЛИ Е ПРОЦЕДУРАТА?

Самата имплантация протича с локална анестезия в рамките на 30-40 мин. като пациента не усеща нищо. Всъщност поставянето на имплант в повечето случаи е по-лека манипулация от вадене на зъб.

КОЛКО ДЪЛГОТРАЙНО Е ЛЕЧЕНИЕТО?

Съвременните системи, с които работим, ни позволяват около 98% успеваемост в рамките на 15 години. Клиничните проучвания показват, че винтовите импланти поддържат коронките близо 27 години. Все пак изрядната устна хигиена и редовна профилактика на всеки 4-6 месеца са едни от основните фактори, които гарантират успеха на лечението.

ИМПЛАНТ ИЛИ МОСТ?

Във всички случаи имплантът е правилния избор особено, ако за изработване на мост трябва да се пилят здравите съседни зъби. Комфортът, който имплантът създава е максимално близо до този на един естествен зъб, а функционалната му годност превишава 2 до 3 пъти тази на моста.

КОЛКО ИМПЛАНТА СА НУЖНИ ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ЛИПСВАЩИ ЗЪБИ?

Правилото е, че броят на имплантите да съответства на броя на отстранените корени. Така при липса на преден зъб или предкътник се поставя един имплант, а когато е кътник - два. По изключение, когато липсва място за два импланта, поради разместване на зъбите около мястото на извадения, може да се постави един имплант, но с по-голям диаметър - 4, 5, 6 мм.

ИМА ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВЪЗРАСТТА?

Не, имплантат може да се постави независимо от възрастта. Определящи са здравословното състояние и особеностите на мястото на имплантация.