0885 510 888
Резервирай час

УслугиОртопедия

Ортопедия и Имплантология. Това са две дисциплини в стоматологията, чиято основна цел е да възстановят в най-пълна степен възникналите вече дефекти в зъбните редици, дъвкателната функция и, разбира се, естетиката.
Един човек с липсващи зъби би могъл да бъде, без съмнение, много чаровен, но може би само за най-близките си!
Възможностите за възстановяване на липсващи зъби са наистина многобройни. С оглед най-пълното възстановяване на функцията и естетиката всеки един случай се анализира и планира строго индивидуално. Тук универсални решения не съществуват.

Възстановяване на дефекти от липсващи зъби

Понякога няма възможност за поставяне на имплант (при отказ от страна на пациента или при категорични медицински противопоказания).
Тогава се прибягва до подвижно или неподвижно протезиране.

Тангенциално

Безпраговите коронки са стара технология, която не позволява точност при изработката и адаптацията към зъба. Затова те травмират венеца, задържат хранителни остатъци, създават предпоставки за пародонтални възпаления, възникване на кариес и в крайна сметка може да се стигне до разрушаване и загуба на зъба.

Прагово

При праговите корони се подготвя „стъпало” около 1 мм, където коронката ляга съвсем точно и се слива с контура на зъба. Така се избягва травмирането на венеца, което може да доведе до пародонтално възпаление.

Материали за изработване на коронките

В зависимост от материала, от който са изработени коронките могат да бъдат:

Различни видове метало-керамични коронки според степента на естетика без това да влияе на здравината и функционалността.


Формата на коронките се съобразява с особеностите на лицето.

Отличен естетичен ефект във фронтален участък постигнат с 4 коронки от чиста керамика - естетика за единични зъби.

Възстановяване на фрактуриран преден зъб с помощта на фасетка от чиста керамика. 

Метало-керамична конструкция. Оптимално възстановяване на естетика и функция.


Често задавани въпроси

1. КАКВО Е CAD-CAM?

CAD - Computer - Aided Design
CAM - Computer - Aided Manufacturing