0885 510 888
Резервирай час

УслугиКлиниката

     В клиниката работят стоматолози - специалисти в различни области на стоматологията с дългогодишен професионален опит.

Оборудване

Оборудването и материалите, които се използват, са на водещи европейски и американски фирми и позволяват да се затвори цикъла на диагностика и лечение, като по този начин се създава значително удобство за пациента.Апаратите за дигитална образна диагностика, лазерна и ултразвукова терапия, както и физиотерапевтичния комплекс създават възможност за значително разширяване спектъра на предлаганите в клиниката услуги и извършването им на едно място, което пести времето и нервите на пациентите.

Първо посещение

При първоначалната консултация със стоматолог в клиника "Буная" се провежда обстоен преглед и се установява оралния статус на пациента. Запознава се със състоянието на пациента и при нужда стоматолога назначава допълнителни изследвания. Екипът от специалисти позволява провеждането на лекарски консултации и взимане на правилно решение за лечението на пациента.

Изготвяне на индивидуален план на лечение

За всеки пациент  се изготвя индивидуален план на лечение, който се основава на нуждите му. С това пациента се запознава както с лечението си от самото начало  и с очаквания краен резултат, така и с ценовата оферта. С това се гарантира възможноста да се планира лечението и финансово по най добрия начин за пациента.

Напомняне дата на профилактика

За улеснение на нашите пациенти предлагаме напомнящо телефонно обаждане, SMS или е-mail няколко дни преди предварително определената в индивидуалния лечебен план дата за профилактика.