Хирургия

ХИРУРГИЯ, ако перифразираме Сталин – “няма зъб – няма проблем”. Това е лесното решение, но абсолютно недопустимо за нашата практика. Екстракция (вадене) на зъб се предприема само в случаите, когато всички други възможности за лечение са изчерпани или е застрашено общото състояние на организма.

Всеки един зъб има своето значение и роля за здравето на пациента. Зъб не се “вади, защото е мъдрец или няма полза от него”. Естествено има и случаи, когато единственото възможно лечение е хирургичното. Редица заболявания протичат безсимптомно или със слабоизразена симптоматика, която не се приема сериозно от пациента и при тяхното случайно откриване или задълбочаване консервативна терапия е неприложима. Такива биха могли да бъдат кистите с различен произход, хроничните грануломи, фистулите и други, които не причиняват особен дискомфорт на пациента, но всъщност са сериозни заболявания.

В клиниката се извършват редица манипулации, предмет на оралната хирургия:

• изваждане на ретиниран зъб

• отстраняване на кисти

• хирургическа подготовка за ортодонтско лечение

• хирургическа подготовка за протетично лечение

• затваряне на комуникация с максиларния синус

• повдигане на пода на максиларния синус – sinuslift

• циркумцизия

Голяма част от интервенциите се извършват с високо енергиен диоден ЛАЗЕР, чиито предимства са по-бързо и безболезнено заздравяване, по-голяма точност, по-малка травма и по-голям психологически комфорт.

Все пак една от основните цели на хирургичното лечение е да се запази зъбът възможно най-дълго време, защото въпреки всички модерни технологии и опит, с които разполагаме, ние никога не бихме могли да създадем нещо, което поне да се доближава до съвършенството на природата.